Farmaceutske kutije iz Quadra Pack asortimana poseduju adekvatan nivo bezbednosti i proizvedene su saglasno svim važećim međunarodnim poslovnim i farmaceutskim standardima. Izrađujemo visokokvalitetne kutije, u svim oblicima i dimenzijama. Prilagođene prema zahtevima primarnog proizvoda, bilo da je reč o lekovima Rx i OTC ili CHC proizvodima, kutije mogu sadržati niz dekorativnih i funkcionalnih elemenata: UV lak, hibridni lak, WD lak, plastifikaciju, foliotisak, brindruk, brille, QR code, Pharma code. Preovlađujuća tehnika štampe je kvalitetna i visokoproduktivna offset štampa.

Proizvodimo široku lepezu kutija kako za blistere, tako i za bočice i praškaste proizvode koji su upakovani u primarnu ambalažu. Osnovna forma ambalaže može da bude sa dvostrukim otvaranjem i sa automatskim dnom. Proizvodimo kutije kako za manualno pakovanje, tako i za pakovanje na automatskim pakericama.

Galerija proizvoda

Kontaktirajte nas za saradnju

Pouzdano pakovanje za medikamente

Uslovi i metode proizvodnje Quadra Pack ambalaže za lekove propisani su međunarodnim standardima, a uz poručenu robu dostavljamo i adekvatnu dokumentaciju i informacione brošure o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda i pakovnog materijala, sa neophodnom tehničkom dokumentacijom.
Kontaktirajte nas, poručite potrebnu ambalažu, i uverite se u standard koji nudimo svim klijentima.

Počnite da kucate kako bi prikazali proizvode koje tražite