23.07.2020
Eko ambalaža – koji su njeni benefiti i kako će doprineti planeti

Ekološka osvešćenost postala je primat vremena u kome živimo, s obzirom na to da smo godinama unazad škodili planeti, što je dovelo do velikih posledica. Savremeni standardi u različitim industrijama teže ekološkim uslovima za rad, kao i prozivodnji eko orjentisanih proizvoda. Tako kao ideja nastaje eko ambalaža. 

Ekološka ambalaža predstavlja jedno od rešenja u borbi za zaštitu životne sredine, a sve češće je imaju proizvodi koje korisitmo u svakodnevnoj upotrebi. Eko ambalaža izrađena je od biorazgradivih materijala i predstavlja pakovanje budućnosti. U tekstu koji sledi upoznaćemo vas sa benefitima ekološke ambalaže, i njenog značaja za planetu.

Od čega je izrađena eko ambalaža? 

Šta jednu ambalažu čini ekološkom? Za početak,  materijali od kojih je izrađena. Dakle, eko ambalaža predstavlja savremeno i ekološki održivo rešenje za pakovanje različitih proizvoda. Ovakva ambalaža izrađena je od biorazgradivih materijala. 

Zašto je to važno? 

Biorazgradivi materijali potiču iz prirode, i mogu joj se uvek vratiti. Dakle, eko ambalaža, jednom upotrebljena, može se reciklirati, a od dobijenog materijala se može izraditi nova ambalaža. 

Ovaj cirkularni sistem na kome počiva čitav proces reciklaže i ekološke održivosti, izuzetno je značajan, i svako ekološko rešenje mora biti u skladu sa njim. Kartonske ambalaže su pravi primer za ovu temu, jer su one izrađene od materijala koji se može reciklirati iznova i iznova, u čemu se ogleda njegova značaj za održivi razvoj.

Odlike ekološke ambalaže važne za životnu sredinu 

U procesu nastanka ekološke ambalaže potrebno je poštovati određena pravila kako bi zaista isunjavala sve parametre važne za zaštitu životne sredine. Kao što smo već napomenuli, eko ambalaža mora biti izrađena od biorazgradivog materijala, s tim što on treba da bude upotrebljen u što manjoj količini. 

Dakle, održivost se ogleda i u tome što se maksimalno vodi računa o tome da se nijedan prirodni resurs ne eksploatiše, i da se koristi u neophodnoj meri. Tako su ekološke ambalaže lakše u odnosu na druge vrste.  Na ovaj način se takođe izbegava i upotreba toksičnih materijala. 

Ono što je takođe važno istaći je da eko ambalaža može biti upotrebljna jednom, nakon čega bi trebalo da bude reciklirana. Ova odlika ekološke ambalaže izuzetno je značajna kako zbog održavanja ciklusa reciklaže, tako i zbog zdravstvenih benefita, i izbegavanja negativnih uticaja na kvalitet proizvoda. 

Zdravstveni benefiti eko ambalaže

Kako bi određeno pakovanje dobilo status eko amblaže potrebno je da prođe i test koji će potvrditi njenu ispravnost. Dakle, potrebno je da bude sterilisana termički, zdravstveno i laboratorijski ispravna i da bude otpakovana pred upotrebu. 

Tek nakon što prođe sve testove i ispoštuje proces pakovanja proizovda, određena ambalaža se može nazvati ekološkom. Kao takva, ona predstavlja najbolje pakovanje za prehrambene proizvode koje konzumiramo. Ona neće uticati štetno na namirnice i na njihov sastav. 

S druge strane, ekološka ambalaža treba da obavi i onu funkciju koja se odnosi na sve vrste pakovanja, a to je da zaštiti proizvod koji se nalazi unutar njega. I u ovom segmentu eko ambalaža nije zakazala, pa će na pravi način zaštiti proizvod i od negativnih spoljnih uticaja, i sačuvati njegova svojstva. 

Šta se pakuje u eko ambalažu? 

U ekološku ambalažu se mogu pakovati različiti proizvodi, a posebno se teži tome da se u njih pakuju prehrambene namirnice. Tako je ekološka ambalaža postala neophodan izbor za pakovanje organske hrane. 

Primera radi, svi poljoprivredni proizvodi dobijeni organskim uzgajanjem moraju biti pakovani u ekološku ambalažu.  Recimo, sitno voće poput borovnica, malina, kupina, jagoda i slično, pakuju se u kartonske ambalaže, odnosno kutije prilagođene za ovo voće. 

Težnja proizovđača organskih namirnica je da čitav proces, od nastanka do pakovanja i transporta proizvoda bude u potpunosti ekološki orjentisan, i da ispunjava sve standarde održivog razvoja. 

Uz to, jednako je bitna i težnja da se ljudima ponudi potpuno zdrava opcija pakovanja, koja ni na koji način neće negativno uticati na proizvod koji su kupili.

Kartonska ambalaža i njene prednosti 

Kartonska ambalaža se ubraja u najbolje opcije za kreiranje ekološkog pakovanja. Sam materijal je lak, ima izuzetna mehanička svojstva koja mu omogućavaju da se lako oblikuje. Kao najvažnija karakteristika  o kojoj se mora voditi računa sa aspekta ekologije kartonska ambalaža je biorazgradiva.

Kao mane kartona obično se navode zapaljivost i osetljivost na vlagu, ali savremena tehnologija koja se u ekologiji  koristi za kreiranje kartonske ambalaže staje na put ovim nedostacima, izrađujući višeslojne kartonske ambalaže, koje su u potpunosti bezbedne i praktične za korišćenje. 

Eko ambalaža kao budućnost svetske industrije 

Sve veći broj namirnica pakuje se u eko ambalažu, na listi se nalaze poljoprivredni proizvodi, ali i mnoge druge namirnice poput sokova, mlečnih prozivoda, biskvita i drugih slanih i slatkih užitaka. Velike svetske kompanije prepoznale su benefite ekoloških ambalaža, imajući u vidu dugoročni boljitak koji će njihova upotreba doneti. 

Pre svega, ekološka ambalaža mogla bi zauvek da zatvori vrata upotrebi neprirodnih materijala, koji nisu razgradivi, i koji nanose velike štete ekosistemu. To bi smanjilo i mnogobrojne deponije, što bi dovelo do kvalitetnijeg okruženja za život. 

Plava planeta će opet biti plava i zelena tek onda kada se uzmu u obzir sve mere koje se mogu preduzeti u podizanju svesti o važnosti ekologije, i u primeni prirodnih zakona u svim industrijskim granama.  

Eko ambalaža jeste jedna od tih mera, koja direktno utiče i na ekologiju ali i na zdravlje svih konzumenata proizvoda upakovanih u nju. Zato onda predstavlja odlično rešenje koje je još uvek u povoju, ali koje ima velike šanse da zaslužno preuzme tržište. 

Počnite da kucate kako bi prikazali proizvode koje tražite