23.07.2020
Vrste ambalaže – prednosti, mane i kako napraviti najbolji izbor

Ambalaža je oblikovani materijal koji upakovane proizvode štiti od spoljašnjih uticaja (atmosferskih prilika) i mehaničkih oštećenja tokom transporta i skladištenja. Pakovnog materijala ima mnogo, a u prilog tome govori podatak da se samo u toku jednog dana susretnemo barem sa 5 vrsta ambalaže.

Od velike je važnosti za dugovečnost skladištenog proizvoda da ambalaža bude vrlo optorna na mehaničke uticaje, da ne upija miris, ne zadržava vlagu niti da reaguje u kontaktu sa proizvodom.

Ukoliko želite da naučite koje su vrste ambalaže najbolje za vaš proizvod ili na koji način utiču na hranu, piće ili stvari koje u njima čuvamo – posvetite malo pažnje nastavku teksta.

Vrste ambalaže prema funkciji i trajanju materijala

Vrste ambalaže usko su povezane sa funkcijom koju će obavljati, odnosno – koji će proizvod štititi. Tako osim pomenute, zaštitne funkcije ambalaže, imao i transportnu i prodajnu – komercijalnu funkciju koja je tu da bliže predstavi proizvod kupcima i privuče njihovu pažnju!

U transportne vrste ambalaže ubrajaju se, osim kesa, džakova, buradi i gajbi i cisterne. Komercijalne vrste ambalaže su obično maloprodajne ambalaže, odnosno originalno potrošačko pakovanje nekog proizvoda u kojem on dolazi.

Vrste ambalaže mogu biti podeljene i prema trajanju, odnosno prema dužini životnog veka ambalaže. Tako dobijamo diferencijaciju na nepovranu ambalažu koja je uračunata u cenu proizvoda (omot npr.) i povratna ambalaža – čija cena se ne uračunava u krajnji zbir računa (to su npr. pivske flaše, tegle i dr.)

Ambalaža sa dugim vekom trajanja

Ambalaža za koju se kaže da ima dugi vek trajanja znači da se može permanentno koristiti, i da ima prosečni vek trajanja od pet i više godina. Ove vrste ambalaže obično trajno ili polutrajno skladište neki proizvod ili se on u njima odlaže. U ambalažu sa dugim vekom trajanja spadaju:

 • Kutije za CD, audio kasete i omoti od ploča
 • Kutije od raznog pribora i alata i prve pomoći
 • Aktovke
 • Kutije za nakit 
 • Kutije za društvene igre i dr.

Podela ambalaže prema vrsti materijala

Ukoliko posmatramo materijale od kojih se izrađuje ambalaža, sve vrste pakovanja možemo podeliti na nekoliko, jednostavnih vrsta, a to su:

 • Papirna
 • Kartonska
 • Plastična
 • Staklena
 • Metalna
 • Drvena
 • Tekstilna
 • Ambalaža od kombinovanih sirovina

1. Kartonska i papirna ambalaža

Karton je jedan od omiljenih materijala za pravljenje ambalaže i u za tu namenu najčešće se slaže u nekoliko slojeva. Karton je odličan za pakovanje svih vrsta proizvoda kao i za optremanje, a ukoliko mu je namena da trasportuje ili skladišti hranu, dodaju mu se posebne prevlake koje štite obroke i održavaju ih svežim.

Beli karton se obično presvlači u unutrašnjosti voskom ili lameliranim polietilenom, zbog termoizolacije. Karton je čvrst, dugotrajan materijal koji u zavisnosti od porekla može biti korišćen za izradu ambalaže za transport hrane, skladištenje ali i čuvanje sokova i drugih napitaka. Njegova otpornost na udarce čini ga korisnim i za otpremanje namirnica velikog obima.

Kada se koristi kao osnovno pakovanje, papir je uvek tretiran, prevučen, laminiran ili impregniran materijalima kao što su voskovi, smole ili lakovi, da bi se poboljšala funkcionalna i zaštitna svojstva je nije termo-produktivan.

2. Plastična ambalaža

Postoji nekoliko prednosti korišćenja plastičnih materijala za pravljenje ambalaže i pakovanje/transport namirnica. Plastika nudi znatnu fleksibilnost i elastičnost pri dizajniranju a njeni materijali su i hemijski rezistentni, jeftini, lagani, sa širokim mogućnostima bojenja i personalizacije.

Kako bi se osigurala javna bezbednost, nadkežne službe pažljivo pregledaju i regulišu supstance koje se koriste za dobijanje plastika i ambalaže napravljene od nje. Postoje nekoliko vrsta plastičnih polimera koji se koriste kao materijali za pakovanje, pre svega lekova i kozmetike, uključujući poliolefin, poliestar, polivinilhlorid, polistiren, poliamid itd.

3. Staklena ambalaža

Staklo je vrsta ambalaže koja se najduže zadržala među ljudima. Postoje zapisi o prvim staklenim predmetima koji datiraju od pre 3000 godina pre naše ere. Staklena ambalaža dobija se zagrevanjem smeša na visokim temperaturama dok se ne dobije tečna masa.

Staklo spada u popularne vrste ambalaže jer ne propušta paru i gasove i održava proizvod svežim duži vremenski period, bez narušavanja ukusa i arome. Lako se steriliše i trpi različite kiseline.

4. Metalna ambalaža

Metalnu ambalažu zapravo čine limovi i aluminijumi. Lako se oblikuje, ne propušta vlagu, masnoću, vazduh ni štetna zračenja. Od belog lima, obično presvučenog kalajem, prave se konzerve, tube i limenke. U ambalažu od crnog lima (sadrži određeni postotak ugljenika) pakuju se boje, lakovi, sprejevi i sl.

5. Ambalaža od kombinovanih (kompleksnih) materijala

Ambalaža sastavljena od složenih materijala, isto tako složenim procesom, poznata je kao idealan način da skladištite i čuvate svoju hranu (kratkoročno). Ovakve ambalaže obično u sebi sadrže 75% papira, odnosno kartona, oko 20% plastične mase polietilena i barem 5% aluminijuma (alu-premaza).

Polietilenska vlakna obično se postavljaju spolja, radi lakše štampe, ali i unutra kako bi sprečila rasipanje i curenje. Aluminijum i papir/karton tu su da štite od spoljašnjih mirisa. 

Podela ambalaže prema vrsti pakovnog proizvoda 

Zahtevi koje ambalaža mora udovoljiti kako bi uopšte bila odabrana za primanje proizvoda su veoma strogi. Osim zdravstvene bezbednosti potrošača, danas se velika pažnja poklanja i očuvanju životne sredine, tako da je ambalažnom materijalu “nametnuta” samo još jedna stepenica više. Kada su u pitanju proizvodi koje bi naša ambalaža trebalo da sačuva, razlikujemo četiri vrste ambalaže: 

 • Za prehrambene proizvode
 • Za hemijske proizvode
 • Za farmaceutske proizvode
 • Za kozmetičke proizvode

Zdravstvena ispravnost ambalaže

U sastavu ambalaže ne sme biti zabeleženo visoko prisustvo škodljivih materija. Ova emisija računa se putem njihove prisustnosti u pepelu. Zdravstvena ispravnost ambalažnih materijala regulisana je Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, i to na zahtev proizvođača ambalaže.

Fizička i mehanička svojstva amnalaže

Zaštita upakovanog proizvoda od delovanja spoljašnjih faktora je jedan od osnovnih zahteva koji ambalažni materijali moraju ispuniti. Fizičke i mehaničke osobine materijala moraju biti takve da sprečavaju rasipanja, oštećenja, lom, da dobro podnose visoke ili niske temperature kao i da zadrže svežinu i toplotu proizvoda duže vreme.

Ekološki aspekt u pravljenju i odabiru ambalaže

Jedan od osnovnih, ekoloških problema sa kojima se proizvodnja ambalaže suočava jeste odlaganje ambalažnog materijala, odnosno zagađivanje prirodne sredine. Ulažu se veliki napori za razvoj regulativa koje se uglavnom odnose na mogućnost reciklaže i potencijalno korišćenje biorazgradivih materijala.

Ljudi nisu oduvek pokazivali interesovanje za ambalažom. Nisu pakovali robu već su želeli da je prodaju odmah, svežu. Tek razvojem tehnoloških znanja, veština ali i tehnologije i tržišta – čovek je shvatio da robu mora zaštititi, pre svega od spoljašnjih uticaja. Još kasnije shvatili su da je njihova roba primamljivija kupcima ako je lepše upakovana.

Kreirati zanimljiv, drugačiji i atrativan proizvod jednako je zahtevno kao i kreiranje same ambalaže. Treba ići u korak sa trendovima i napretkom industrije da bi od vaše ambalaže i njenog izgleda dugoročno ubirali plodove.

Pack Shop je tu da vam svojim velikim asortimanom učini tu potragu lakšom i vremenski manje zahtevnom. Mi proizvodimo i prodajemo najrazličitije vrste ambalaže, efikasne u komunikaciji sa potrošačima, od kvalitetnih sirovina koje ne narušavaju izgled ili ukus vašeg proizvoda.

Počnite da kucate kako bi prikazali proizvode koje tražite